Hasznos információk a szállásról

Érkezéstől távozásig

Happy Balaton Turistaszálló
 • A szobák elfoglalása 14 órától lehetséges.
 • Egy szobához egy-egy szobakulcsot és bejárati ajtó kulcsot adunk ki. Elvesztésük esetén pótdíjat számítunk fel.
 • A lefoglalt szobákat 18 óráig tartjuk. Ennél későbbi érkezést kérjük szíveskedjenek előre jelezni!
 • A szállodai bejelentőlapot valós adatokkal kell kitölteni az idegenforgalmi adó pontos megállapítása miatt.
 • A szobák rendjéért és tisztaságáért a vendégek felelnek, napi takarítást nem végzünk, de rendkívüli esetben kérhető.
 • Szobák és a szálló területének elhagyása: 10 óráig történhet.
 • Késői távozás esete: 14 óráig az aktuális napi szobaár 50%-a.
 • 14 óra után az aktuális napi szobaár 100%-a kerül felszámításra.
 • A turistaszálló szobáiban csak az érkezéskor regisztrált vendégek tartózkodhatnak. Mást beengedni még ideiglenes jelleggel sem szabad. Látogatókat a kertben lehet fogadni.
 • Távozás után a szobákat ellenőrizzük. A távozás után észlelt károkozás, rongálás esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik.

Viselkedés a turistaszállóban

Happy Balaton szállás
 • 22 és 6 óra között a vendégek nyugalmát zavarni tilos!
 • A szálló épületén belül a DOHÁNYZÁS SZIGORÚAN TILOS, azon kívül pedig csak a jogszabálynak megfelelő kijelölt helyen lehetséges.
 • A turistaszállóba kutyát, kisállatot bevinni tilos!
 • A szobák és a szálló felszerelési tárgyait azok területéről kivinni tilos!
 • A teakonyhában a sütés és főzés tilos (kivéve kávé, tea, meleg italok) a konyha ételek felmelegítésére, tálalására és annak elfogyasztására használható. A használat után mindenki köteles maga után elmosogatni, elpakolni és rendet rakni. A konyhát minden vendég a saját felelősségére használhatja betartva a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat.
 • A szobákban a távozáskor tapasztalható a normális használattól eltérő szemetelés esetén (ételmaradékok, papír zsebkendő, műanyag flakonok, stb.) takarítási felárat számolunk fel, ami szobánként 1.000.- Ft.

      A szálló területén18 éven aluliak szeszesitalt nem fogyaszthatnak.

 • A szálló eszközeit rendeltetésszerűen kell használni.
 • A vizes területekre (tusoló) elektronikai eszközöket csak saját felelősségre lehet bevinni. 
 • Károkozás esetén a kár okozója vagy annak törvényes képviselője köteles a kárt megtéríteni.

Biztonság

Happy Balaton szállás
 • A szoba elhagyásakor az szobaajtót és ablakot MINDEN ESETBEN zárni kell! A talált tárgyakat a recepción le kell adni!
 • A szálláshely területére behozott személyes értéktárgyakért (pl. ékszer, készpénz stb.) felelősséget nem vállalunk. A vendég köteles vigyázni a személyes holmijára és értékeire, amennyiben a szállóban hagyja őket, vállalja a felelősséget az esetleges eltűnésükért. Ez a felelősség a turistaszálló üzemeltetőjét nem terheli.
 • A tűz és balesetvédelmi szabályok betartása minden vendég számára kötelező!
 • A szálló szobáiban gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot tárolni, otthonról hozott kávéfőzőt, vízmelegítőt, vasalót és egyéb elektromos készüléket üzemeltetni tilos!
 • Szabadtéri tűzrakás, bográcsozás, sütögetés után a nyílt tüzet teljesen el kell oltani.
 • Kérjük a további tűzvédelemmel kapcsolatos szabályokat, utasításokat és menekülésre kijelölt útvonalat az érkezés után olvassák el a szobai információs mappában!

Parkolás

Happy Balaton szállás
 • A szálló területén díjmentesen történhet. A gépkocsiért és a benne hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk.
 • Balatonalmádi egész területén a parkolás díjmentes. Lehetőség van a szálló szomszédságában lévő rendőrség előtti parkoló használata is.
 • A főbejárat előtti területen biztonsági okból parkolni tilos!
 • A gazdasági útvonalakat, bejáratokat szíveskedjenek szabadon hagyni!

Végezetül kérjük kedves Vendégeinket, hogy a turistaszálló működésével, a szállodai szobával, vagy más vendégek viselkedésével kapcsolatos bármilyen észrevételüket a recepción, vagy a 06 20-238-2299 telefonszámon haladéktalanul jelezni szíveskedjenek, hogy a megoldás a lehető leggyorsabban megszülethessen. Utólagos észrevételeket nem tudunk hatékonyan kezelni. Együttműködésüket köszönjük!

Nagyon kellemes időtöltést kívánunk turistaszállónkban!

Tisztelettel:

Az üzemeltető Gájus Kft. vezetése és a szálló személyzete